DEELNAME AAN  NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

 

Voor deelname aan een Nederlands Kampioenschap wordt gebruik gemaakt van de Rankinglijsten zoals deze door de K.N.S.A. worden bijgehouden en op de website van de K.N.S.A. te volgen zijn.

De Nederlandse Kampioenschappen Pistool worden, in principe, georganiseerd tussen 1 mei en 1 oktober. (zie kalender)

Voor 2018 zijn de navolgende afspraken voorgelegd en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur K.N.S.A.

 

Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling:

De beste schutters als deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen en tegelijkertijd tonen deze schutters aan in het voorgaande schietseizoen actief aan wedstrijden te hebben deelgenomen.

Er zullen geen dispensaties meer worden verleend aan schutters die, om welke dringende reden dan ook, niet hebben voldaan aan de hieronder gestelde Rankingeisen,

 

De opties zijn:

 

  1. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend toegankelijk voor KNSA-schutters met de status (gerankte schutters) voor maximaal de 100 best gerankte schutters in de volgende disciplines;  Meesterkaart licht/zwaar, Militair Pistool, Olympisch Snelvuur Pistool, Klein Kaliber Pistool en Service Pistol licht/zwaar.

 

  1. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend toegankelijk voor schutters voorkomende op de klasseringlijst Pistool 2015/2016 in de volgende disciplines; Vrij Pistool, Standaard Pistool en Sport Pistool licht/zwaar.

 

 

LET WEL: Voor de disciplines Luchtpistool wordt een uitzondering gemaakt, immers deze wordt vooraf gegaan door een Landelijk Klasse Kampioenschap waarop quotumplaatsen zijn te behalen in alle deelnemende CategorieŽn. Voor deze discipline geldt dat de Ranking wordt vastgesteld op de eerste van de maand waarin dit Landelijk Klasse Kampioenschap wordt georganiseerd.

 

*  27 best gerankte schutters aangevuld met de 3 quotumplaatsen LKK.

De startscore wordt eventueel als "score" meegenomen tot aan de Ned. Kampioenschappen.

De startscore voor het volgende schietseizoen wordt alleen bepaald over de ingeleverde schietresultaten.

Scorebepaling:

De score op het Rankingoverzicht, gedurende het schietseizoen, is de gemiddelde score van de drie(3) hoogste scores van de meegeschoten Rankingwedstrijden.

 

Tot slot wijzen wij u graag op Band 1, Tab. 1, art.15.14 e.v. waarin deelname aan Afdelings- en Districtskampioenschappen is regelt.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

controleer hieronder uw deelname: klik op de betreffende discipline!

 

Luchtpistool 5 schots Duel

Luchtwapen Opgelegd

Meesterkaart licht

Meesterkaart zwaar

Standaard Pistool

Sportpistool licht

Sportpistool zwaar

Olympisch Snelvuur Pistool

Militair Pistool

Service Pistol licht

Service Pistol zwaar

Vrij Pistool

Klein Kaliber Pistool

Action Shooting

Land. Postcompetitie

 

 

 

 

 

◄◄ startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina