klasseringseisen

 

 

KLASSERINGSBOEK PISTOOL

 

In het K.N.S.A. Vademecum (zie Band 1, Deel VI art. 17.8.1) wordt beschreven hoe een klassering wordt bepaald maar niet het aantal minimale schietwedstrijden waarover een klassering wordt berekend.

Uit deze tekst zou u wel kunnen opmaken dat het om minimaal twee schietwedstrijden gaat omdat de scores worden opgeteld en door het aantal schietwedstrijden wordt gedeeld.

Dit zal op zich voorlopig niet gewijzigd worden.

Voor het vaststellen van een klassering komen de navolgende wedstrijden in aanmerking: Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen, Grand Prix wedstrijden en Open wedstrijden/Afdelingscompetities.

Alle persoonlijke scores, per discipline, worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal verschoten wedstrijden, dit gemiddelde bepaald de klasse-indeling.

 

 

LET WEL:

Dit ging over een vermelding in het klasseringsboek en NIET over de RANKING

 

 

RANKING - DEELNAME:

Het reglement aangaande de plaatsing c.q. positionering van schutters in enige discipline staat beschreven in K.N.S.A. Vademecum Deel 1 - Hoofdstuk 21.

 

 

DEELNAME AAN  NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

 

Voor deelname aan een Nederlands Kampioenschap heeft de LTC-Pistool besloten gebruik te gaan maken van de Rankinglijsten zoals deze door de K.N.S.A. worden bijgehouden en op de website van de K.N.S.A te volgen is.

De Nederlandse Kampioenschappen Pistool worden, in principe, georganiseerd tussen 1 mei en 1 oktober.

 

Voor de komende Nederlandse Kampioenschappen Pistool 2019 zijn de navolgende afspraken voorgelegd en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur K.N.S.A.

Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling:

De beste schutters als deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen en tegelijkertijd tonen deze schutters aan in het voorgaande schietseizoen actief aan wedstrijden te hebben deelgenomen.

 

De opties zijn:

 

  1. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend toegankelijk voor KNSA-schutters met de status (gerankte schutters) voor maximaal de 100 best gerankte schutters in de volgende disciplines;  Miltair Pistool, Meesterkaart licht/zwaar, Klein Kaliber Pistool en Service Pistol licht/zwaar.

 

  1. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is uitsluitend toegankelijk voor KNSA-schutters die voorkomen in het klasseringsbestand van het schietseizoen waarin het Ned. Kampioenschap wordt gehouden in de volgende disciplines; Vrij Pistool, Olympisch Snelvuur Pistool, Sport Pistool licht/zwaar en Standaard Pistool.

 

Tot slot wijzen wij u graag op Band 1, Tab. 1, art.15.15 waarin deelname aan Afdelings- en Districtskampioenschappen is geregeld.

 

 

◄◄Data Ned. Kampioenschappen

◄◄ startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina