klasseringboek             

 

KLASSERINGEISEN

 

Elk jaar worden de nieuwe klasse-indelingen van de schut(s)ters samengesteld aan de hand van de, bij de LTC-P, binnengekomen scores. Deze scores komen van de Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen en andere wedstrijden die u heeft bezocht. Deze scores worden naar Discipline verzameld op een Excel verzamelblad, middels een formule wordt dan de klasse bepaald die dan uiteindelijk in een klasseringboek wordt vermeld. In dit klasseringboek vindt u de klasse waarin u op de div. disciplines bent ingedeeld zodat u dan ook met gelijkwaardige schutters deelneemt aan een Kampioenschap of wedstrijd. Een uitzondering vormt de junioren, zij schieten elk in n(1) klasse. Het verzamelen van uw scores gebeurd door uw DTC-P (District Technische Commissaris Pistool) wat ook het adres is waar de diverse wedstrijden worden aangemeld voor vermelding in "De Schietsport".

Het verzamelen van de scores loopt van 1 september tot 31 augustus zodat er nog enige tijd over is om het klasseringboek samen te stellen. Na 15 september is het klasserings-boek beschikbaar voor het dan beginnende schietseizoen.

 

 

Wedstrijdseizoen:

Voor de uniformiteit is het wedstrijdseizoen vastgesteld op:

 

1 oktober tot 30 september

 

Afdelingskampioenschappen worden gehouden van 1 oktober  tot 1 februari

Districtskampioenschappen worden gehouden van 1 februari tot 1 mei

Nederlandse Kampioenschappen worden gehouden van 1 mei tot 1 oktober

 

Het klasseringsboek Pistool wordt dus steeds vr de start van een nieuw schietseizoen samengesteld en uitgebracht door het Bondsbureau.

Lees ook de webpagina  "aanwijzing wedstrijden"  in verband met uw deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Pistool.

 

De klasseringseisen Pistool worden na de Nederlandse Kampioenschappen eventueel bijgesteld en daarna gepubliceerd op deze Web-site

 

Deelnemers met een licentienummer van 191702 en hoger worden ingedeeld in de laagst deelnemende klasse van  een wedstrijd. (Deel VI, art. 6.15 e.v.)

 

KNSA-klasseringseisen Pistool Wedstrijden
Geldig m.i.v. 1 oktober 2018 (K.N.S.A. Lic. Nr. 191702  en hoger, indelen in de laagst deelnemende klasse) klasseringsboek  
Onderdeel Rec.Lim.   Jr. Klasse-indeling   Toel.Eis Toelating NK`s VK Omschrijving onderdeel
        Jun. Sen. Vet. SH1        
Vrij pistool Rj-A 548 `16 JA H H H 450 Klasseringslijst 507 Aantal schoten: 60
Rj-A OF 186,1 `17   A A   --- Schriftelijke uitnodiging   Voorbereiding incl. proef: 15 min.  Kal. .22
Rt-j/A 1310 `17               Schiettijd: Electr. 60 (1.30 uur)
Rs 575 `81               Schiettijd: Papier 60 (1.45 uur)
Rt-s 1619 `99                
Rs OF 217,9 `18                
Rs-SH1 484 `16                
Rs-SH1 OF 178,9 `18                
Rv 523 `10                
Rt-v 1512 `15                
Afkorting: VP Rv OF 189,8 `18               Afstand 50 m. Schijf: Int. Pistool 25/50 m.
Luchtpistool Rh 581 `97   H     523 Rankinglijst 536 Aantal schoten: 60
Heren Rt-h 1721 `99   A     497 Schrift. Uitnodiging   Voorbereiding incl. proef: 15 min.  Kal. 4.5mm
Rh OF 230,6 `18   B     --- Top 27 + 3 Quotum   Schiettijd: Electr. 60 (1.15 uur)
                    Schiettijd: Papier: 60 (1.30 uur)
                     
                     
Afkorting: LP                     Afstand: 10 m. Schijf: Int. Luchtpistoolschijf
Luchtpistool Rd-B 386 `99   H     503 idem: 520 Aantal schoten: 60
Dames Rt-d-B 1124 `98   A     ---     Voorbereiding incl. proef: 15 min.  Kal. 4.5mm
Rd OF-B 225,1 `18               Schiettijd: Electr. 60s (1.15 uur)
                    Schiettijd: Handm. 60s (1.30 uur)
                     
                     
Afkorting: LP                     Afstand: 10 m. Schijf: Int. Luchtpistoolschijf
Luchtpistool Rd-SH1 337 `13 H H H     Klasseringslijst 357 Aantal schoten: 40
Mindervalide SH1 Rh-SH1 529 `14           Schriftelijke uitnodiging   Voorbereiding incl. proef: 15 min. Kal. 4.5mm
                    Schiettijd: Electr. 50 min.
                    Schiettijd: Papier: 60 min.
                     
                     
Afkorting: LP                     Afstand: 10 m. Schijf: Int. Liuchtpistoolschijf
Luchtpistool Rh 376 `02     H   335 Rankinglijst 357 .. 40s: zie LP Mindervalide SH1
Veteranen Heren Rt-h 1089 `02     A   --- Schrift. Uitnodiging    
Afkorting: LP Rh OF 217,1 `18           Top ... + 3 Quotum    
Luchtpistool Rd 364 `17     H   --- idem: 357 .. 40s: zie LP Mindervalide SH1
Veteranen Dames Rd-t                    
Afkorting LP Rd OF 216,5 `18                
Luchtpistool Rjd 321 `18 JC   H   13 t/m 14 jaar Rankinglijst   .. 40s: zie LP Mindervalide SH1
Opgelegd Rjc 375 `14 JD   H   12 jaar en jonger Schriftelijke uitnodiging    
Rv 395 `17 V   H   55 jaar en ouder Top 100   N.B.: De niet schiethand mag tijdens
Rt-v 1173 `17               het afvuren van het schot niet boven
Afkorting: LP Rv OF 246,8 `18               de gordel komen
Luchtpistool Rj/C 352 `02 JAH       18 t/m 20 jaar Rankinglijst 536 Aantal schoten:
junioren Rj/C OF   `00 JAD       18 t/m 20 jaar Schrift. Uitnodiging 520 Junioren A: Dames: 60s en Heren 60s.
Rj/B 376 `14 JB       15 t/m 17 jaar Top 12 + 3 Quotum 340 Schiettijd: zie LP Heren/Dames
Rt-j/B 1065 `04 JC       13 t/m 14 jaar   323 Junioren B, C en D: 40s
Rj/B OF 225,9 `18             --- Schiettijd: zie LP Mindervalide SH1
Rd/A 371 `15             ---  
R OF dj/A 184,6 `14                
Rh/A 571 `96                
Rt hj/A 1599 `98                
Afkorting: LP Rh/A OF 232,2 `18               Afstand: 10 m. Schijf: Int. Luchtpistoolschijf
Luchtpistool R j/C-B 20 `18 H H H H   Deelname DK   Aantal schoten:
5-schots duel R j/B-B 27 `14           Schriftelijke uitnodiging   60 sch. (12sx5 schoten)
R dj/A-B 20 `14               Max. tijd per serie: 10 seconden
R hj-A 40 `15               Afstand: 10 meter.
Rd-B 23 `15               2 serie vooraf proef
Rh 40 `18                
Afkorting: 5sLP Rv-B 25 `17                
Olympisch R j/A 460 `16 JA H H   450 Klasseringslijt 504 Aantal schoten: 60 + 2 x 5s proef
Snelvuur pistool R j/A OF 9 `16   A A   --- Schriftelijke uitnodiging   Kal.: .22 Afstand: 25 meter
Rs 581 `81               Tijd: 6 series van resp. 8, 6 en 4 
Rt-s 1620 `93               sec/5s. Schijf: Int. Snelvuurschijf.
Rs OF 20 `18                
Rv 524 `18                
Rt-v 1512 `17                
Afkorting: OSP Rv OF 15 `16                
Standaard R j/A 489 `16 JA H H   480 idem: 517 Aantal schoten: 60 + (5 proef in
pistool Rs 572 `73   A A   ---     150 sec.) 20s in 150 sec/5s;
Rt-s 1676 `85               20s in 20 sec/5s; 20s in 10 sec/5s. 
Rv 536 `14               Kal.: .22 Afstand 25 m
Afkorting: STP Rt-v 1485 `17               Schijf: Int. Pistoolschijf 25/50 m.
Sportpistool Rh j/A 489 `12 JA H H H 510 idem: 546 Kal.: .22 Afstand: 25 meter
licht kaliber Rd 562 `89   A A   ---     Dames: n(1) klasse
Rt-d 1577 `99               Percisie: 30s + 5p 5 sch. In 5 min
Rd OF   10 `18               Schijf: Int. Pistoolschijf 25/50 m.
Rh 584 `93               Duel: 30s + 5p 3 sec. per schot
Rt-s 1705 `89                
Rv 565 `15               Schijf: Int. Snelvuurschijf.
Afkorting: SPPL Rt-v 1607 `16               Dames: VK 6 punten lager
Sportpistool Rs 580 `05 JA H H   515 idem: 535 Kal.: 7.62 - 9.65mm. Afstand 25 m.
zwaar kaliber Rt-s 1695 `93   A A   ---     Percisie: 30s + 5p 5 sch. In 5 min
Rv 555 `15               Schijf: Int. Pistoolschijf 25/50 m.
Rt-v 1571 `16               Duel: 30s + 5p 3 sec. per schot
Afkorting: SPPZ                     Schijf: Int. Snelvuurschijf.
Meesterkaart Rj/A 377 `16 JA H H   355 Rankinglijst 368 Aantal schoten: 40 + 10 proef
licht kaliber Rt-j/A 973 `17   A A   330 Schrift. Uitnodiging   Kal.: .22 Afstand: 25 meter
Rs 392 `79   B B   --- Top 100   Tijd: 5 schoten in 5 minuten
Rt-s 1151 `09                
SH1 363 `15                
Rv 383 `10                
Afkorting: MKL Rt-v 1111 `15               Schijf: Int. Pistoolschijf 25/50 m.
Meesterkaart Rs 392 `78 JA H H   345 idem: 365 Aantal schoten: 40 + 10 proef
zwaar kaliber Rt-s 1151 `85   A A   ---     Kal.: 7.62 - 9.65mm. Afstand 25 m.
Rv 380 `14               Tijd: 5 schoten in 5 minuten
Afkorting: MKZ Rt-v 1098 `15               Schijf: Int. Pistoolschijf 25/50 m.
Militair pistool Rs 239 `08 JA H H   216 idem: 212 Aantal schoten: 24 + (6p in 3 min.)
Rt-s 696 `95   A A   202     Kal.: 7.62 - 11.65 mm. Afstand: resp.
Rv 231 `11   B B   184     25, 20, 20 en 15m. Tijd: resp. 180,
Rt-v 675 `16   C C   ---     15, 12 en 9 sec/6 schoten.
                    Geen duelinstallatie gebruiken.
                    Schijf: Militair Pistool
Afkorting: MP                     resp. 1, 1, 2 en 3x
Klein Kaliber Rj/A 365 `15 JA H H   336 idem: 352 Aantal schoten: 40 (8x5 schoten)
pistool Rs 385 `03   A A   316     Voorbereiding incl. proef: 10 min. Kal..22
10 Meter Rt-s 1126 `02   B B   285     Schietijd: 50 minuten
Rv 369 `14   C C   ---      
Afkorting: KKP Rt-v 1072 `13               Afstand 10 m.  Schijf: Int.Luchtpistoolschijf
Service Pistol Rj/A 211 `15 JA H H   207 idem; 212 Aantal schoten: 24 (geen proefschoten)
licht kaliber Rs 231 `17   A A   185     Kal.: .22   Afstand: resp. 25, 20, 15 en 10m.
Rt-s 658 `17   B B   145     Schijf/Tijd resp. li 15, li/re 10, re 3x3 en
Rv 227 `15   C C   ---     li/re 10 sec./6schoten
Rt-v 545 `17               Duelinstallatie mag gebruiken.
                    Schijf: Verkleinde Militair Pistool
Akorting: SEPL                     2 schietschijfen
Service Pistol Rj/A 183 `15 JA H H   210 idem; 212 Aantal schoten: 24 (geen proefschoten)
zwaar kaliber Rs 235 `15   A A   185     Kal.: 7.62 - 11.65 mm.  Afstand: resp. 25, 20,
Rt-s 687 `17   B B   120     15 en 10m.  Schijf/Tijd resp. li 15, li/re 10,
Rv 235 `17   C C   ---     re 3x3 en li/re 10 sec./6 schoten
Rt-v 689 `16               Duelinstallatie mag gebruiken.
                    Schijf: Militair Pistool
Afkorting: SEPZ                     2 schietschijfen
Action Shooting       JA A A   70,67 Alle Geklasserde Schutters   Aantal schoten: 13; snelste tijd
Standaard KKP   32,87 `13   B B   94,57 Schrift. Uitnodiging   Afstand 10 m. Tijd 120 sec.
          C C   360     Schijf: 12 Stale Plates + 1 stopplate
Action Shooting       JA A A   34,41 Alle Geklasserde Schutters   Aantal schoten: 13; snelste tijd
Open KKP   21,39 `09   B B   46,90 Schrift. Uitnodiging   Afstand 10 m. Tijd 120 sec.
          C C   360     Schijf: 12 Stale Plates + 1 stopplate
Action Shooting       JA A A   44,51 Alle Geklasserde Schutters   Aantal schoten: 13; snelste tijd
Standaard GKP   21,76 `14   B B   63,71 Schrift. Uitnodiging   Afstand 10 m. Tijd 120 sec.
          C C   360     Schijf: 12 Stale Plates + 1 stopplate
Action Shooting       JA A A   28,79 Alle Geklasserde Schutters   Aantal schoten: 13; snelste tijd
Open GKP   15,95 `08   B B   40,31 Schrift. Uitnodiging   Afstand 10 m. Tijd 120 sec.
          C C   360     Schijf: 12 Stale Plates + 1 stopplate
Action Shooting       JA A A   50,11 Alle Geklasserde Schutters   Aantal schoten: 13; snelste tijd
Standaard GKR   29,16 `07   B B   75,85 Schrift. Uitnodiging   Afstand 10 m. Tijd 120 sec.
          C C   360     Schijf: 12 Stale Plates + 1 stopplate
Action Shooting       JA A A   38,45 Alle Geklasserde Schutters   Aantal schoten: 13; snelste tijd
Open GKR   25,02 `08   B B   50,82 Schrift. Uitnodiging   Afstand 10 m. Tijd 120 sec.
          C C   360     Schijf: 12 Stale Plates + 1 stopplate
Verklaring van de afkortingen:                    
  R = Record d = dames     v    = veteranen   Inschrijfgeld: AK Luchtwapens: 8,00 / Vuurwapens: 10,00
  B = Bevroren h = heren   SH1 = gehandicapt     DK Luchtwapens: 8,00 / Vuurwapens: 10,00
OF = Olymp. finale  j = junioren   VK=Vaardigheidkruis (S&W Band 1, Deel 1, Hfst. 20 ev)  NK Luchtwapens: 8,00 / Vuurwapens: 10,00
   t = teams s = senioren (dames/heren gemengd)            

 

 

 

 

◄◄ startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina