WAPENKEURING

 

Voordat u aan een wedstrijd kan en mag deelnemen wordt uw uitrusting en/of wapen gecontroleerd/gekeurd. Daaronder is o.a. ook de trekkerdruk van uw wapen. Dit houdt in dat er altijd een minimale trekkerdruk gemeten moet worden een uitzondering hierop is de discipline Vrij Pistool.

Wapens welke uitsluitend en alleen gebruikt worden voor de discipline Vrij Pistool moeten een zodanige trekkerdruk hebben dat zij bij stoten of vallen niet mogen afgaan. Deze trekkerdruk wordt overigens niet gemeten of gecontroleerd.

U dient uw wapen OPEN aan bieden aan de keurmeester.

De keurmeester controleert of er geen patroon in de kamer aanwezig is en dat een leeg magazijn is geplaatst en sluit het wapen waardoor de trekker is gespannen.

De trekkerdruk wordt nu nauwkeurig gemeten door het trekkerdrukgewicht op te hangen in het midden van de trekker waarbij de loop in verticale richting wordt gehouden. De keurmeester plaats daarvoor de beide ellebogen ca. 30 cm uit elkaar op tafel en omsluit de loop van het wapen met beide handen  en wel op een zodanige wijze dat de loop van het wapen rechtstandig kan worden geheven zonder te schokken totdat het trekkerdrukgewicht duidelijk los van tafel is en aan de trekker hangt.

 

Bij gas- of luchtwapens dient de aandrijvende lading te worden geactiveerd.

 

De trekkerdruk van een wapen mag 3x achtereen worden gewogen! Is de trekkerdruk niet goed dan kan de schutter de trekkerdruk bijstellen en opnieuw aanbieden ter controle. Dit kan zich herhalen tot dat de trekkerdruk goed is.

Na de controle en akkoord wordt uw wapen voorzien van een sticker met paraaf van de keurmeester.

 

Na de wedstrijd bestaat de mogelijkheid (aangewezen door Jury) dat de trekkerdruk van een wapen weer gecontroleerd wordt dan zijn slechts drie pogingen toegestaan, na 3x falen van de test wordt de desbetreffende schutter gediskwalificeerd.

 

 

Om inzicht te hebben/krijgen van de gehele wapenkeuring dient u het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement te raadplegen en wel:

-       Vademecum Band 1, deel 6, hfd. stuk 4.

-       Vademecum Band 2, Algemene Technische regels, hfd. stuk 8.4 e.v.

 

 

Wat wordt er o.a. gekeurd/gecontroleerd:

 

Discipline:                  1. Vrij Pistool,

                                    2. Olympisch Snelvuur Pistool,

                                    3. Standaard Pistool,

                                    4. Sport Pistool licht/zwaar

                                    5. Meesterkaart licht/zwaar,

                                    6. Klein kaliber Pistool, Service Pistol licht

                                    7. Luchtpistool,

                                    8. Luchtpistool 5 schots Duel,

                                    9. Militair Pistool, Service Pistol zwaar

                                  10. Action Shooting

 

Max. gewicht wapen incl. alle accessoires en leeg magazijn.

1400 gram bij 2, 3, 4, 5, en 6 en 1500 gram bij 7,8.

LET WEL: bij Service Pistol licht en zwaar is een hand/palmsteun niet toegestaan

 

Looplengte is max. 153 mm. bij 2, 3, 4, 5, 6 en 9.

Pistolen - loopmonding tot de kamerbodem (loop plus kamer)

Revolver - alleen de loop (loop zonder cilinder)

 

Richtmiddelenafstand is max. 220 mm bij 2, 3, 4, 5 en 6

Deze wordt gemeten vanaf de achterzijde van de keep tot het hoogste punt van de korrel. 

 

Greepdiepte bij 2, 3, 4, 5, 6 en 9  is 30 mm.

Deze wordt gemeten tussen het diepste punt van de greep en een winkelhaak welke haaks op de verlengde hartlijn van de loop over het uiterste contactpunt van pistoolgreep met de hand wordt gehouden.

 

Trekkerdruk:  luchtpistool    min.   500 gram -- 7 en 8

klein kaliber  min. 1000 gram 2, 3, 4, 5 en 6

groot kaliber min. 1000 gram -- 4 en 5

groot kaliber min. 1360 gram -- 9

 

Wapens moeten passen in een kistje met de inwendige maten van:

 

300 x 150 x 50 mm (+ 1mm - 0 mm) bij 2, 3, 4, 5 en 6.

 

420 x 200 x 50 mm (+ 1mm - 0 mm) bij 7,8.

N.B.: Luchtpistool 5 schots zonder magazijn.

 

◄◄ Startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina