STORINGEN  ALGEMEEN

De Discipline Service Pistol erkent gn enkele storing aan het wapen, zowel dan dient deze door de schutter zelf te worden opgelost in dezelfde tijd.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Als een pistool/revolver weigert of ophoudt te functioneren dan mag de schutter het wapen repareren.

In ieder geval moet de baancommandant en/of jury worden gewaarschuwd zodat zij kunnen beslissen wat er gedaan moet worden.

De betreffende schutter krijgt dan maximaal 15 minuten de tijd om het wapen te repareren of te vervangen door een ander wapen.

Als het er naar uitziet dat de reparatie langer moet duren dan de toegewezen 15 minuten moet de schutter dit kenbaar maken aan de baancommandant en/of jury.

Wanneer extra reparatietijd wordt toegestaan dan wordt tevens aangegeven de tijd en de plaats waarop de wedstrijd kan wordt voortgezet, dat kan dezelfde dag zijn of een van de volgende dagen.

Wanneer de schutter beslist dat de wedstrijd wordt voortgezet met een ander wapen dan dient deze van hetzelfde kaliber en mechanisme (semi-automatisch, enkelschots of revolver) te zijn.

Het vervangende wapen dient eveneens vraf gekeurd te worden.

Als de storing in de proefserie voorkomt wordt deze NIET aangemerkt als een storing en wordt de betreffende proefserie niet herhaald.

 

Storingen aan vuurwapens tijdens een wedstrijd is gelukkig een niet veel voorkomende optie.

Steeds meer deelnemers zorgen er voor dat hun wapens en munitie in orde zijn, maar toch........

In voorkomende gevallen dienen er regels te zijn om deze onfortuinlijke storing(en) te kunnen afhandelen.

Op de allereerste plaats: RAAK  NIET  IN  PANIEK!!.  Houdt het wapen richting kogelvanger en steek uw niet-schiethand omhoog als teken aan de baancommandant. Wacht daarna rustig op de dingen die gaan gebeuren. Als eerste zal de baancommandant het wapen van u overnemen en afvuren in veilige richting.

Pas dan wordt de storingsprocedure gestart.

LET WEL: De schutter mag proberen om zelf de storing op te lossen, maar kan dan GEEN storing meer claimen tenzij de vuurpin is gebroken of enig ander onderdeel zodat het wapen niet goed meer kan functioneren en reparatie noodzakelijk is.

Bij de statische disciplines zal dit geen probleem opleveren omdat u dan tijd genoeg heeft om e.e.a. te verhelpen en uw serie daarna te vervolmaken. Bij de discipline Action Shooting wordt gesteld dat in voorkomende gevallen de schutter in eigen tijd deze storing moet verhelpen en dat een storing nooit kan en mag leiden tot het geven van een tellende herkansing. Voor de dynamische disciplines ligt dit even anders en zijn er passende regels voorgeschreven

Wel is het zo dat er "geldige" en "ongeldige" storingen zijn. Ongeldige storingen aan een wapen zijn altijd die storingen die door een schutter redelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden b.v te weinig patronen in de houder of wapen geladen of de veiligheidspal niet op vuren gezet enz. enz.

Hieronder treft u de twee lijstjes aan:

 

GELDIGE STORINGEN zijn:

 • Een kogel in de loop is blijven steken

 • Het trekkermechanisme niet heeft gewerkt

 • Er een niet afgevuurde patroon in de kamer is terwijl het trekkermechanisme geheel is ontspannen en heeft gewerkt

 • De lege huls niet werd uitgeworpen

 • De patroon, magazijn, cilinder of ander deel van het mechanisme is vastgelopen waardoor de storing ontstond

 • De slagpin is afgebroken, of een ander deel van het wapen zodanig beschadigd is dat daardoor het wapen niet meer kon werken

 • Het wapen automatisch vuurt zonder dat de trekker werd losgelaten. De schutter mag het wapen niet verder gebruiken zonder toestemming van de Baancommandant of Jurylid. Wanneer het automatisch afgevuurde schot(en) de schijf heeft geraakt wordt de treffer(s) die het hoogste op de schijf zit(ten) genegeerd. Na iedere herhaalde serie worden alle schoten, behalve de reeds genegeerde schoten op de van belang zijnde schijf, gewaardeerd.

 • De slede blijft vastzitten (klemmen, knellen, blokkeert) ofwel de lege huls is niet uitgeworpen. Deze regel is ook van toepassing als er een hulzenvanger is geplaatst.

 

NIET GELDIGE STORINGEN zijn:

 • De schutter het sluitstuk of de veiligheidspal heeft aangeraakt of iemand anders het wapen heeft  aangeraakt voor inspectie door de Baancommandant of Jurylid

 • De veiligheidspal niet op vuren werd gezet

 • De schutter niet had geladen voor hij aangaf gereed te zijn

 • De schutter met minder dan het voorgeschreven aantal patronen had geladen

 • De schutter de trekker na een schot niet voldoende heeft laten terugkomen

 • Het wapen was geladen met verkeerde munitie

 • Het magazijn niet juist in het wapen geplaatst is, of tijdens het vuren uit het wapen is gevallen tenzij dit werd veroorzaakt door een beschadiging van het mechanisme

 • De storing het gevolg was van een oorzaak die redelijkerwijs door de schutter voorkomen had kunnen worden

De herhalingsserie n.a.v. een storing wordt altijd verschoten in dezelfde serietijd nadat alle schutters hun serie hebben verschoten. 

 

Ga naar discipline:

 

►► klein kaliber pistool

►► luchtpistool 5 schots

►► luchtpistool

►► meesterkaart

►► militair pistool

►► olympisch snelvuur pistool

►► sportpistool

►► standaard pistool

►► vrij pistool

 

 

◄◄ uitvoering reglement

 

◄◄ startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina