UITVOERING  WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Is het u ook wel eens overkomen dat u dacht dat wedstrijdreglementen bij de ene wedstrijd anders worden geïnterpreteerd c.q. toegepast dan bij een andere wedstrijd. Helaas is het zo dat zo iets wel eens voorkomt en dat komt meestal omdat ................................... enz. enz.

Omdat er slechts één reglement is, is bovenstaand natuurlijk raar maar helaas de werkelijkheid.

Op de navolgende pagina's wordt daarom specifiek op een onderwerp ingegaan en nader uitleg gegeven over de juiste toepassing. Dit kunnen uiteraard korte maar ook langere stukken zijn. Om deze reden kunt het voor u belangrijke onderwerp aanklikken en doornemen.

Wij hopen hiermee uw ergernis een beetje te kunnen wegnemen.

 

 

ONDERWERPEN:

 

►► ISSF wijzigingen

►► Voorbereidingstijd en Proefschieten

►► storingen tijdens een wedstrijd

►► Het nieuwe Finaleschieten

 

 

◄◄ Startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina